28ης Οκτωβρίου 90Α, 38221 Βόλος | 24210 28941 | info@contecafe.gr