Σαφώς και θέλουμε ο Freddo μας να έχει όσο μεγαλύτερη διάρκεια είναι δυνατό. Το πόσο γρήγορα θα νερώσει ο freddo εξαρτάται από το αν υπάρχει σωστή αναλογία νερού-espresso το οποίο συνδέεται άμεσα με τη διάρκεια της εκχύλισής του, όπως επίσης και από την ποιότητα του πάγου. Η γεύση και η ποιότητά του ωστόσο εξαρτάται από την ποικιλιακή σύνθεση του καφέ,δηλαδή τις αναλογίες του σε arabica και robusta και φυσικά εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχει καβουρδιστεί.

Η διάρκεια του freddo συνεπώς εξαρτάται από:

  1. την αναλογία espresso με το νερό
  2. τη διάρκεια εκχύλισης του espresso
  3. την ποιότητα του πάγου που θα χρησιμοποιηθεί

Πώς να αποφύγουμε να νερώσει ο freddo μας:

  1. Βάζουμε 2 δόσεις espresso (25-35ml)                                                                                                                                (όταν γίνονται εκχυλίσεις μεγαλύτερης διάρκειας ο καφές χάνει ” το σώμα” του, συνεπώς υπερισχύει το νερό.                                                                                                                                                                                                   *Όταν λοιπόν ο καταναλωτής ζητήσει μεγαλύτερο ποτήρι του εξηγούμε πως για να γίνει αυτό δεν του βάζουμε περισσότερο  καφέ, αλλά περισσότερο νερό ώστε να έχει την ποσότητα που θα τον ικανοποιεί οπτικά,  άρα έναν νερωμένο καφέ!!! 
  2. θα πρέπει να προσέξουμε τα παγάκια να είναι συμπαγή . Αν ο πάγος είναι εξ αρχής αλλοιωμένος ή κακής ποιότητας θα αρχίσει να νερώνει γρηγορότερα. Εάν υπάρχει ομοιομορφία στον πάγο ο freddo μας θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και δεν θα χάσει το σώμα του.