Καθαρισμός και συντήρηση μηχανής espresso

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Η συντήρηση και ο σωστός καθαρισμός της μηχανής espresso καθορίζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό την ποιότητα του καφέ σας. Δεν αρκεί η επιλογή [...]

Παράγοντες που επηρεάζουν την παρασκευή ενός esrpesso

     Περιβαλλοντικοί Υγρασία Θερμοκρασία Ηλιακή ακτινοβολία Μαχαίρια Μύλου Θερμοκρασία Νερού Καθαριότητα μηχανής        Παράγοντες Πρώτων Υλών Καθαρότητα του νερού & περιεκτικότητα σε [...]